Thứ Bảy Tuần II – Mùa Vọng -10/12/2022

Bài đọc 1 Hc 48,1-4.9-11

Bài trích sách Huấn ca.

1Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện,

ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,

lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.

2Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,

và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.

3Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,

và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.

4Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,

ông thật là vinh quang hiển hách !

Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?

9Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,

trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.

10Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,

ông đã được nêu danh,

để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa

trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,

để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,

và tái lập các chi tộc Gia-cóp.

11Phúc cho ai được nhìn thấy ông,

và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,

vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Đáp ca Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c.4)

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

2acLạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

15Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,16bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

18Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu

là con người được Chúa ban sức mạnh.19Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,

cúi xin Ngài ban cho được sống,

để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng Lc 3,4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 17,10-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.