HAPPY MOTHER’S DAY

NGẪM

Bỗng một hôm con giật mình ngẫm lại

Tấm hình này trước lạ giờ thật quen

Con trách mình sao vô tình lãng quên

Chẳng nhận ra vẫn hai hình bóng ấy

Con nhắc mình, về cội nguồn để thấy

Cuộc sống đơn sơ các đấng sinh thành

Và tự hào được nuôi nấng thành nhân

Bằng chính bởi hai thiên thần không cánh

Con định tâm sửa lại con đường vắng

Cuộc hành trình con lẳng lặng bước qua

Mong tìm Chúa nơi người khổ phương xa

Mà quên mất những lời con hẹn ước

Đã bao lần con lạc giữa đôi hướng

Chọn mẹ cha hay đời sống hiến dâng

Rồi lặng thầm con thành khấn nguyện xin

Con theo Chúa, mẹ cha con phó thác.

Sr. Elizabeth Linh Nguyen