Thứ Bảy Tuần VIII – Mùa Thường Niên-Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn, tử đạo,lễ nhớ-3/7/2023

Bài đc 1       Hc 51,12-20

Bài trích sách Hun ca.

12Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa,

và xin chúc tụng danh Ngài.

13Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó,

tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan

khi dâng lời cầu nguyện.

14Nơi Thánh Điện, tôi hằng cầu xin,

và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan.

15Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín,

đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi.

Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính,

tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân.

16Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được,

và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào.

17Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi,

và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa,

Đấng đã cho tôi được khôn ngoan.

18Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan,

tôi hăng say tìm điều thiện, và sẽ không xấu hổ thẹn thùng.

19Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,

và chuyên cần tuân giữ Lề Luật.

Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết.

20Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan,

và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan.

Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu,

nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ.

Đáp ca      Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. c.9a)

Đ.Hun lnh Chúa hoàn toàn ngay thng,

làm hoan h cõi lòng.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,

bổ sức cho tâm hồn.

Thánh ý Chúa thật là vững chắc,

cho người dại nên khôn.

Đ.Hun lnh Chúa hoàn toàn ngay thng,

làm hoan h cõi lòng.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,

làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,

cho đôi mắt rạng ngời.

Đ.Hun lnh Chúa hoàn toàn ngay thng,

làm hoan h cõi lòng.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,

tồn tại đến muôn đời.

Quyết định Chúa phù hợp chân lý,

hết thảy đều công minh.

Đ.Hun lnh Chúa hoàn toàn ngay thng,

làm hoan h cõi lòng.

11Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,

ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

Đ.Hun lnh Chúa hoàn toàn ngay thng,

làm hoan h cõi lòng.

Tung hô Tin Mng  x. Cl 3,16a.17c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng        Mc 11,27-33

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?” 29 Đức Giê-su đáp : “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !” 31 Họ bàn với nhau : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói : ‘Do người ta’ ?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”