Thứ Tư Tuần IX – Mùa Thường Niên-7/6/2023

Bài đc 1     Tb 3,1-11a.16-17a

Bài trích sách Tô-bi-a.

1 Hôm đó, lòng tràn ngập ưu phiền, ông Tô-bít rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện :

2“Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính,

mọi việc Ngài làm đều chính trực,

tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật ;

chính Ngài xét xử thế gian.

3Và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm

và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con.

Các ngài đã đắc tội trước Thánh Nhan

4và bất tuân mệnh lệnh của Ngài.

Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đày và chết chóc,

nên trò cười, nên đề tài châm biếm và bia nhục mạ

cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán.

5Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật ;

Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con,

bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài

và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài.

6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,

xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,

để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.

Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,

vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian

khiến con phải buồn phiền quá đỗi.

Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát

khỏi số kiếp gian khổ này.

Xin để con ra đi vào cõi đời đời.

Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.

Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời

phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,

và phải nghe những lời nhục mạ.”

7 Cũng trong ngày hôm ấy, ở Éc-ba-tan xứ Mê-đi, cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, đã nghe một trong những người tớ gái của cha cô nói lời nhục mạ. 8 Số là cô đã được gả cho bảy người chồng, nhưng trước khi ăn ở với cô, người nào cũng bị ác quỷ Át-mô-đai-ô giết chết. Người tớ gái nói : “Chính cô là kẻ sát phu ! Coi đó, cô đã có bảy đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào ! 9 Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi ? Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết !” 10 Ngày hôm ấy, lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Cô về nhà cha cô, lên lầu trên, định thắt cổ tự tử. Nhưng cô nghĩ lại, và tự nhủ : “Người ta sẽ không bao giờ nhục mạ được cha tôi và nói với người : ‘Ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử !’ Như vậy, tôi sẽ làm cho cha tôi, vốn đã cao niên, phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa.” 11a Ngay lúc ấy, cô dang hai tay về phía cửa sổ mà cầu nguyện.

16 Cùng lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. 17a Và thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai.

Đáp ca     Tv 24,2-3.4-5ab.6 và 7c.8-9 (Đ. c.1b)

Đ.Ly Chúa, con nâng tâm hn lên cùng Chúa.

2Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.3Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,

chỉ người nào tự dưng phản phúc

mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Đ.Ly Chúa, con nâng tâm hn lên cùng Chúa.

4Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.5abXin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ,

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Đ.Ly Chúa, con nâng tâm hn lên cùng Chúa.

6Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu

Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,

giờ đây xin nhớ lại.7cXin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

Đ.Ly Chúa, con nâng tâm hn lên cùng Chúa.

8Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,9dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,

dạy cho biết đường lối của Người.

Đ.Ly Chúa, con nâng tâm hn lên cùng Chúa.

Tung hô Tin Mng     Ga 11,25a.26a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng    Mc 12,18-27

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : 19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ goá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.”

24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”