Chúa Nhật Tuần XVI – Mùa Thường Niên-23/7/2023

Bài đc 1   Kn 12,13.16-19

Bài trích sách Khôn ngoan.

13Lạy Thiên Chúa,

ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác

để Ngài phải chứng tỏ rằng

các phán quyết của Ngài không bất công.

16Chính do sức mạnh của Chúa

mà Chúa hành động công minh,

và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,

nên Chúa nương tay với muôn loài.

17Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng,

thì Ngài tỏ sức mạnh ;

còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.

18Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.

Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,

nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.

19Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng :

người công chính phải có lòng nhân ái.

Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề

là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Đáp ca     Tv 85,5-6.9-10.15-16a (Đ. c.5a)

Đ.Ly Chúa, Ngài nhân hu khoan hng.

5Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ;6lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Đ.Ly Chúa, Ngài nhân hu khoan hng.

9Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.10Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng ;

chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Đ.Ly Chúa, Ngài nhân hu khoan hng.

15Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,

Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.16aXin đoái nhìn và xót thương con.

Đ.Ly Chúa, Ngài nhân hu khoan hng.

Bài đc 2    Rm 8,26-27

Bài trích thư ca thánh Phao-lô tông đ gi tín hu Rô-ma.

26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mng  x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng   Mt 13,24-43 

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”