Ngày 29 tháng 7 – Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô – lễ nhớ

Bài đc 1   1 Ga 4,7-16

Bài trích thư th nht ca thánh Gio-an tông đ.

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,

vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,

và người ấy biết Thiên Chúa.

8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là tình yêu.

9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta

được biểu lộ như thế này :

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian

để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10Tình yêu cốt ở điều này :

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,

và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11Anh em thân mến,

nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,

chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.

Nếu chúng ta yêu thương nhau,

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

13Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng

chúng ta ở lại trong Người, và Người ở lại trong chúng ta :

đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng

và làm chứng rằng : Chúa Cha đã sai Con của Người đến

làm Đấng cứu độ thế gian.

15Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,

thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy

và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16Còn chúng ta,

chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,

và đã tin vào tình yêu đó.

Thiên Chúa là tình yêu :

ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Đáp ca   Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (Đ. c.9a)

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người.5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người.9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

10Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.11Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Đ.Hãy nghim xem Chúa tt lành biết my.

Tung hô Tin Mng  Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng    Ga 11,19-27 

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”