Thứ Bảy Tuần XXXII – Mùa Thường Niên – 18/11/2023

Bài đọc 1 Kn 18,14-16 ; 19,6-9

Bài trích sách Khôn ngoan.

1814Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,

lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,

15thì lạy Chúa, từ trời cao thẳm,

lời toàn năng của Ngài

đã rời bỏ ngôi báu,

ví tựa người chiến sĩ can trường

xông vào giữa miền đất bị tru diệt,

mang theo bản án không thể huỷ của Ngài

như lưỡi gươm sắc bén.

16Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc,

đầu đụng trời chân đạp đất.

196Vì toàn thể vũ trụ

lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu,

tuân phục các mệnh lệnh của Chúa,

để gìn giữ con cái Ngài bình an.

7Người ta thấy mây che phủ doanh trại ;

nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên,

một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ

và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh.

8Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua

và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ.

9Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,

lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài

là Đấng giải thoát họ.

Đáp ca Tv 104,2-3.36-37.42-43 (Đ. c.5a)

Đ.Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ.Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

36Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,

là tinh hoa của cả giống nòi.37Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,

mang theo bạc với vàng ;

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

Đ.Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

42Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa

cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người.43Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Đ.Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tx 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Lc 18,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”