Thứ Tư Tuần I – Mùa Vọng – 6/12/2023

Religious still life of 5 loaves of bread, an antique wine jug and 2 fish

Bài đọc 1 Is 25,6-10a

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

6Ngày ấy, trên núi này,

Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :

tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,

thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

7Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,

và tấm màn trùm lên muôn nước.

8Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.

Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ

trên khuôn mặt mọi người,

và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch

nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.

9Ngày ấy, người ta sẽ nói : “Đây là Thiên Chúa chúng ta,

chúng ta từng trông đợi Người,

và đã được Người thương cứu độ.

Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.

Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.”

10aVì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này.

Đáp ca Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.6cd)

Đ.Này tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành3avà bổ sức cho tôi.

Đ.Này tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Đ.Này tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc

ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Đ.Này tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Đ.Này tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Tung Hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa đến cứu độ dân Người ; phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 15,29-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

29 Khi ấy, Đức Giê-su đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.

32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” 33 Các môn đệ thưa : “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no ?” 34 Đức Giê-su hỏi : “Anh em có mấy cái bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ.” 35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.