Bước Ngoặt

Mt 1:1-17 

Khi ta tiến tới sự kiện Giáng Sinh của Chúa Giêsu, thánh sử Matthêu cho ta nghe lại gia phả của Chúa Giêsu. Trong gia phả ấy có những tên gọi mà ta chưa từng nghe, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong tin mừng. Đặc biệt, tác giả nhắc đến tên những  người phụ (Tamar, Ruth, Maria) mà trong xã hội Do Thái,, phụ nữ ít được nhắc đến, cho dù họ đóng vai trò khá quan trọng  vào lịch sử thành lập dân tuyển chọn.

Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử ấy và biến đổi dân tộc Israel thanh dân được tuyển chọn. Từ một dân tộc có nhiều có một truyền thống phức tạp, Chúa Giêsu đã làm cho họ trở thành dân mang ơn cứu độ đến toàn thế giới.  Chúa Giêsu đang hiện diện trong lịch sử cuộc đời ta, biến đổi ta trở thành mẫu người Kitô hữu.  Lịch sử Israel đã trở thành lịch sử thánh thế nào, thì lịch sử cuộc ta cũng thế nhờ việc kết hợp với Chúa trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. 

Lạy Chúa Giêsu, khi  hang đá bên ngoài lấp lánh muôn ánh đèn, xin giúp chúng con cũng biết trang điểm máng cỏ tâm hồn bằng những hành vi bác ái và cử chỉ yêu thương, để khi Chúa đến, tâm hồn chúng con bắt đầu một trang sử mới, một bước ngoặt mới của ơn gọi Kitô hữu đích thực.

Mai Thanh, MTGGV