Học Cách Nhận Diện Chúa trong Tha Nhân

Lc 7:18-23

Khi ông Gioan ở trong tù, ông nghe đồn về những dấu lạ nhưng không biết chắc đó là Đấng Messiah được sai đến cứu độ dân Do Thái. Ông liền sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu xem có phải Ngài là Đấng Messiah không? Đức Giêsu trả lời với môn đệ ông Gioan bằng cách cho các ông nhìn thấy những dấu lạ như người mù đi được, kẻ điếc được nghe, người câm nói được, v.v. Đây là những dấu chỉ để nhận biết Đấng Messiah như các tiên tri đã loan báo trong thời cựu ước. 

Thật vậy, Chúa Giêsu chính là Đấng Messiah.  Người không đến trong cách thức dân chúng mong đợi. Dân Do Thái mong chờ Đấng Messiah đến để giải thoát họ khỏi cách thống trị của Roma. Đức Giêsu đến trong thân phận con người, nghèo khó để thông chia với số phận con người. Ngài đứng về phía người nghèo để chia sẻ cuộc sống của họ. Ngài đứng về phía chúng ta để mời gọi ta trở về với Ngài, trở nên như Người trong cung cách phục vụ khiêm tốn, tận tụy như Ngài với một tình yêu cao thượng và không tính toán. Hãy vui mừng vì Chúa đang ngự đến giữa chúng ta. Ngài mang đến niềm vui qua việc chữa lành và giải thoát. Như môn đệ Gioan đã nhận ra những dấu chỉ của Đấng Messiah, ta cũng hãy  mở rộng tâm hồn để nhận ra Chúa nơi anh chị em để mọi nghi ngờ được xóa bỏ, mọi hiểu lầm được khai thông và hòa bình công lý của Thiên Chúa sẽ ngự giữa chúng ta trong mùa giáng sinh này.

Lạy Chúa, khi Chúa đến mang ơn chữa lành, trả tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân, xin cho chúng con can đảm giải thoát mình khỏi những quyến luyến của sự kiêu ngạo và ích kỷ. Xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa nơi tha nhân để cảm nhận niềm vui của sự hiệp nhất và để được tự do và vui mừng đón Chúa đến trong máng cỏ đơn sơ của cõi lòng chúng con.

Mai Thanh, MTGGV