Ngày 5 tháng 1 – Thánh Gioan Neumann,Giám mục, lễ nhớ

Bài đọc 1     1 Ga 3,11-21

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

11Anh em thân mến,

đây là lời loan báo

anh em đã nghe từ lúc khởi đầu :

chúng ta hãy yêu thương nhau ;

12chúng ta đừng bắt chước Ca-in :

nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.

Tại sao nó đã giết em ?

Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,

còn các việc em nó làm thì công chính.

13Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,

nếu thế gian ghét anh em.

14Chúng ta biết rằng :

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

vì chúng ta yêu thương anh em.

Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

15Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.

Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào

có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :

đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.

Như vậy, cả chúng ta nữa,

chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17Nếu ai có của cải thế gian

và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,

mà chẳng động lòng thương,

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa

ở lại trong người ấy được ?

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

19Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng

chúng ta đứng về phía sự thật,

và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

20Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,

Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,

và Người biết hết mọi sự.

21Anh em thân mến,

nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

Đáp ca          Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.1)

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

3Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

4Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

5Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ.Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, toả xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng     Ga 1,43-51

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”