Thứ Ba Tuần II – Mùa Vọng – 12/12/2023

Bài đọc 1 Is 40,1-11

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta :

2Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành :

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”

3Có tiếng hô :

“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

4Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,

mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

5Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”

6Có tiếng nói : “Hãy hô lên !”

Tôi thưa : “Phải hô lên điều gì ?”

– “Người phàm nào cũng đều là cỏ,

mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội.

7Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua.

Phải, dân là cỏ :

8cỏ héo, hoa tàn,

nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.”

9Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,

hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.

Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng :

“Kìa Thiên Chúa các ngươi !”

10Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.

Bên cạnh Người, này công lao lập được,

trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

11Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,

tập trung cả đoàn dưới cánh tay.

Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,

bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

Đáp ca Tv 95,1-2a.2b-3 và 10ac.11-12a.12b-13 (Đ. x. Is 40

Đ.Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ.Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

2bNgày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.10acHãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ.Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

11Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật,12aruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Đ.Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

12bHỡi cây cối rừng xanh,13hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

Đ.Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày của Chúa gần kề ; kìa Người ngự đến cứu chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 18,12-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”