Thứ Bảy Tuần II – Mùa Thường Niên – 20/1/2024

Bài đọc 1 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27

Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Qua ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” 4 Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn ; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”

11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :

19“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,

những người con ưu tú đã bỏ mình.

Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !

23Sa-un và Giô-na-than,

ôi những con người dễ thương, dễ mến,

sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,

nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !

24Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,

người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,

đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.

25Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !

Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !

26Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !

Tôi thương anh biết mấy !

Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.

27Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”

Đáp ca Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

2Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se

như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,

Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

5Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

đến khi nao Chúa còn nóng giận,

chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?6Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,

nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.7Ngài đã khiến chúng con thành cớ

cho lân bang cãi cọ tranh giành,

cho thù địch nhạo cười chế giễu.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 3,20-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.