Thứ Sáu Tuần V – Mùa Chay-22/3/2024

Bài đọc 1 Gr 20,10-13

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

10 Khi ấy, ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng :

Con nghe biết bao người vu cáo :

“Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng !’,

hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi !”

Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.

Họ nói : “Biết đâu nó chẳng mắc lừa,

rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó !”

11Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con

như một trang chiến sĩ oai hùng.

Vì thế những kẻ từng hại con

sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.

Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề :

đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.

12Lạy Đức Chúa các đạo binh,

Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can,

con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,

vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

13Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa,

vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Đáp ca Tv 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 (Đ. x. c.7)

Đ.Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :

Người đã nghe tiếng tôi.

2Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con ;3alạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con ;

Đ.Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :

Người đã nghe tiếng tôi.

3bcLạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,

là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.4Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,

và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

Đ.Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :

Người đã nghe tiếng tôi.

5Sóng tử thần dồn dập chung quanh,

thác diệt vong làm tôi kinh hãi,6màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,

bẫy tử thần ập xuống trên tôi.

Đ.Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :

Người đã nghe tiếng tôi.

7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,

kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.

Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,

lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.

Đ.Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :

Người đã nghe tiếng tôi.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 6,63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống ;

Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng Ga 10,31-42

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?” 33 Người Do-thái đáp : “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” 34 Đức Giê-su bảo họ : “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao : ‘Ta đã phán : các ngươi là những bậc thần thánh’ ? 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi : ‘Ông nói phạm thượng !’ vì tôi đã nói : ‘Tôi là Con Thiên Chúa’ ? 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” 39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau : “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” 42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.