Thứ Tư Tuần IV – Mùa Chay – 13/3/2024

Bài đọc 1 Is 49,8-15

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

8 Đức Chúa phán thế này :

“Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân,

phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ.

Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân,

để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,

9để nói với người tù : ‘Hãy đi ra’,

với những kẻ ngồi trong bóng tối : ‘Hãy ra ngoài.’

Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường,

sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

10Chúng sẽ không phải đói phải khát,

không bị khí nóng và mặt trời hành hạ,

vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn

và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.

11Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá,

những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.

12Kìa chúng đang từ xa đến,

người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim.

13Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,

núi non hãy bật tiếng hò reo,

vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn

và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.

14Xi-on từng nói : ‘Đức Chúa đã bỏ tôi,

Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi !’

15Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,

hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?

Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”

Đáp ca Tv 144,8-9.13cd-14.17-18 (Đ. c.8a)

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.9Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

13cdChúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.14Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Tung hô Tin Mừng Ga 11,25a.26a

Chúa nói : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.

Tin Mừng Ga 5,17-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

25 “Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”