Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Phục Sinh – Năm B – 21/4/2024

Bài đọc 1 Cv 4,8-12

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói trước Thượng Hội Đồng rằng : “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng : chính nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”

Đáp ca Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 28cd và 29 (Đ. c.22) 

Đ.Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.8Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.9Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Đ.Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

21Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.22Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.23Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Đ.Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

26Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em,28cdlạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.29Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

Bài đọc 2 1 Ga 3,1-2

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

1Anh em thân mến,

anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :

Người yêu đến nỗi

cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa

– mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,

là vì thế gian đã không biết Người.

2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.

Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,

chúng ta sẽ nên giống như Người,

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Tung hô Tin Mừng Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 10,11-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”