Chúa Nhật Tuần V – Mùa Phục Sinh – 28/4/2024

Bài đọc 1 Cv 9,26-31

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

26 Hồi ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.

31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Đáp ca Tv 21,26b-27.28 và 30a.30b-32 (Đ. x. c.26a) 

Đ.Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài.

26bĐiều khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn

trước mặt những ai kính sợ Người.27Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,

người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng.

Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

Đ.Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài.

28Toàn thế giới, muôn người nhớ lại

và trở về cùng Chúa.

Mọi dân tộc dưới trần

phủ phục trước Tôn Nhan.30aMọi kẻ ngủ yên trong lòng đất

sẽ đều bái lạy một mình Người,

phàm những ai trở về cát bụi

sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.

Đ.Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài.

30bPhần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,31con cháu tôi sẽ phụng sự Người.

Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa

cho thế hệ tương lai,32truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,

rằng : “Đức Chúa đã làm như vậy !”

Đ.Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài.

Bài đọc 2 1 Ga 3,18-24

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

19Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng

chúng ta đứng về phía sự thật,

và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

20Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,

Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,

và Người biết hết mọi sự.

21Anh em thân mến,

nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

22Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,

bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người

và làm những gì đẹp ý Người.

23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin

vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,

và phải yêu thương nhau,

theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.

24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa

thì ở lại trong Thiên Chúa

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

đó là nhờ Thần Khí,

Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 15,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”