Ngày 13 tháng 5-Đức Mẹ Fa-ti-ma

Bài đc 1   Is 61,9-11

Bài trích sách ngôn s I-sai-a.

9 Có lời Đức Chúa phán với dân Người :

“Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,

và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.

Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng

các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành.

10Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,

như chú rể chỉnh tề khăn áo,

tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

11Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,

Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,

làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”

Đáp ca     Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. c.2) 

Đ.Chúc tng danh thánh Chúa,

t gi đây cho đến mãi muôn đi !

1Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !2Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

Đ.Chúc tng danh thánh Chúa,

t gi đây cho đến mãi muôn đi !

3Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà !4Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Đ.Chúc tng danh thánh Chúa,

t gi đây cho đến mãi muôn đi !

5Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,6cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Đ.Chúc tng danh thánh Chúa,

t gi đây cho đến mãi muôn đi !

7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,8đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

Đ.Chúc tng danh thánh Chúa,

t gi đây cho đến mãi muôn đi !

Tung hô Tin Mng       Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng         Lc 11,27-28

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”