Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – 13/10/2021

Bài đọc 1: Rm 2,1-11 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 1 Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết …

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – 12/10/2021

Bài đọc 1: Rm 1,16-25 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 16 Thưa anh em, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 17 Vì trong …

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – 11/10/2021

Bài đọc 1: Rm 1,1-7 Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su ; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. 2 Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người …

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên – 10/10/2021

Bài đọc 1: Kn 7,7-11 Bài trích sách Khôn ngoan. 7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.8Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọngcòn hơn cả vương trượng, ngai vàng.Tôi coi của cải chẳng là gìso với Đức …

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – 9/10/2021

Bài đọc 1: Ge 4,12-21 Bài trích sách ngôn sứ Giô-en. 12 Có lời Đức Chúa phán : “Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.13Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín.Hãy đến mà …

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – 8/10/2021

Bài đọc 1: Ge 1,13-15 ; 2,1-2 Bài trích sách ngôn sứ Giô-en. 113Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc !Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ !Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,vì lễ hiến …

Thứ Năm – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – 7/10/2021

Bài đọc : 1Cv 1,12-14  Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi …

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – 6/10/2021

Bài đọc 1: Gn 4,1-11 Bài trích sách ngôn sứ Giô-na. 1 Bấy giờ, ông Giô-na bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói : “Ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao ? Chính vì thế mà con …

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – 5/10/2021

Bài đọc 1: Gn 3,1-10 Bài trích sách ngôn sứ Giô-na. 1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng : 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức …

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên – 4/10/2021

Thánh Phan-xi-cô Assisi, lễ nhớ Bài đọc 1: Gn 1,1 – 2,1.11 Khởi đầu sách ngôn sứ Giô-na. 1 1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng : 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới …