Cầu Nguyện Trước Mọi Quyết Định

Tin Mừng: Lc 6:12-16

Trình thuật tin mừng Luca kể lại rằng, Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm ở trên núi. Đến sáng, Ngài đi xuống núi và tuyển chọn các môn đệ. Việc tuyển chọn nhóm  12 tông đồ quan trọng đến mức Chúa Giêsu phải cầu nguyện để có thể quyết định. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha để công trình cứu độ của Ngài được tiếp tục thực hiện nơi những môn đệ sẽ được tuyển chọn. Tên tuổi các ông đã được ghi vào danh sách những người được chọn, không phải vì công trạng, học vị, danh dự, nhưng vì đó là ý định của Thiên Chúa mà qua cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ huấn luyện họ thành những kẻ chài lưới người.

Cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Cầu nguyện là gì? Đó chính là một cuộc trò chuyện thân  mật giữa ta với Chúa, là tương quan giữa ta với Chúa như tình cha con và như tình bạn cao đẹp. Mẹ Teresa Calcutta nói, cầu nguyện như hơi thở. Nếu hơi thở cần thiết cho sự sống thế nào thì cầu nguyện cũng liên kết ta với Thiên Chúa như thế. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, các thánh nhân đã cầu nguyện, còn chúng ta, chúng ta đã cầu nguyện thế nào? Hãy lắng đọng và hãy nâng tâm hồn lên với Chúa để ta được thật sự trở về với chính mình. Như Chúa Giêsu đã bàn bạc với Cha về cuộc khổ nạn của Người thế nào, ta cũng trở vào bên trong cõi lòng mình để kết hiệp với Chúa mọi nơi  mọi lúc, qua thánh lễ và các bí tích, qua các mối tương quan, giao tiếp. Hãy mời Chúa đến cùng đồng hành với ta trên mọi nẻo đường, và trong mọi quyết định.

Lạy Chúa là nguồn của mọi khôn ngoan và là chân thiện mỹ, con cần Chúa hơn bao giờ hết. Xin giúp con biết ở lại trong tình thương Chúa, và gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để mọi dự định và quyết định của con được Chúa chúc lành và từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Mai Thanh, MTGGV