Xin Ơn Chữa Lành

Lc 14:1-6

Trình thuật tin mừng Luca thuật lại việc Chúa chữa lành người bị bệnh phù thũng trong ngày Sabat. Các nhà cầm quyền Do Thái chứng kiến việc chữa lành nhưng không thể lên tiếng trước lời chất vấn của Chúa ‘có được cứu sống người ta trong ngày Sabát không?’ Họ im lặng trước câu trả lời rất hợp lý của Người.

Trích đoạn tin mừng cho ta thấy 3 điểm:1) Chúa Giêsu không ghét bỏ những kẻ ngăn cản công việc chữa lành của Ngài, đặc biệt Người đi chung và đồng bàn với họ. 2) Chúa đến chữa lành chứ không hủy diệt, thể hiện qua việc Người quan tâm đến việc chữa lành cho các bệnh nhân. 3) sự can trường và lý luận sắc bén của Chúa không phải để làm cho những nhà cầm quyền hổ ngươi nhưng muốn họ nhận ra khuôn mặt của một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Lời Chúa cũng chất vấn mỗi người chúng ta. Tôi có tỏ ra quá cứng nhắc tuân giữ lề luật không? Tôi có kiên nhẫn đủ để hiểu và cảm thông với anh chị em không? Tôi có khuynh hướng động viên hay khắc nghiệt chỉ trích? Tôi có khiêm tốn để cộng tác tích cực vì lợi ích cộng đồng không?

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng thánh, xin cho chúng con lòng khao khát nên trọn lành, biết đặt cho mình mục tiêu và lý tưởng hướng đến ơn gọi nên thánh. Xin chữa lành chứng kiêu ngạo, ích kỷ, và  thay quả tim chai đá của chúng con bằng quả tim bằng thịt có khả năng đập những nhịp đập yêu thương, để mỗi ngày chúng con tiến đến gần Chúa hơn qua nỗ lực nên hoàn thiện nhờ ơn Chúa.

Mai Thanh, MTGGV