Sống Bình Tâm

Theo khuynh hướng tự nhiên, ta dễ nghiêng chiều về một phía: nghiêng về điều thích hay không thích, điều đúng hay không đúng…

Bình tâm là giữ cho tâm hồn không nghiêng chiều về điều này hay điều kia. Bình tâm là nỗ lực của ý chí giúp ta đạt được cứu cánh. Điều nào giúp tôi đạt được cứu cánh thì tôi nghiêng về nó. Bình tâm đòi hỏi nơi tôi một thái độ từ bỏ. Từ bỏ tất cả những gì không đưa tôi đến cùng Thiên Chúa, cho dù điều đó là điều tôi thích, tôi vẫn từ bỏ. Bình tâm là mong muốn những gì Thiên Chúa mong đợi nơi tôi. Bình tâm là một thái độ ăn rễ sâu trong tâm hồn. Đó chính là sự tự do nội tâm.

Thiên Chúa luôn ban cho ta phương tiện để đạt được cứu cánh. Người luôn ban cho ta một cái gì đó qua người này, người nọ, biến cố này, biến cố kia, công việc sang cũng như hèn. Tất cả mọi sự đều do bởi Thiên Chúa ban cho. Tôi đã chọn sống đời dâng hiến thì tôi phải chọn tất cả những gì Thiên Chúa ban với lòng tín thác và yêu mến. Chọn bước đi theo Chúa, tôi phải quyết tâm không có vật gì ngăn cản tôi đến với Chúa. Tôi chỉ muốn theo Chúa, mọi sự khác đều phải là thứ yếu.

Để sống bình tâm, cần phải tập cho mình có thói quen nhận định. Chọn cái tốt chưa hẳn là tốt, nhưng phải chọn điều gì dẫn tôi đến với Chúa và đạt cứu cánh mau lẹ. Nói đến chọn lựa, ắt phải nói đến hy sinh.

Để sống bình tâm, người ấy phải có một tình yêu mãnh liệt. Chớ gì ta luôn cầu xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để biết chọn điều gì đem lại mối tương quan đích thực cho tôi với Chúa.

Trong tất cả mọi sự, Đức Kitô phải là cùng đích cuối cùng của đời sống và sự chọn lựa của tôi.


Maria D, LHC GV