Đức Khiêm Hạ

Lời giảng dạy của Chúa Giêsu rất thiết thực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hôm nay, khi quan sát người khách mời của một đám tiệc, Chúa Giêsu thấy những người Pharisêu thích được ngồi chỗ nhất. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài đừng tìm chỗ nhất nhưng hãy chọn chỗ thấp để chủ nhà sẽ mời lên ghế cao xứng đáng. Đây chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ xảy ra trong những câu chuyện đời thường, nhưng Chúa muốn nhấn mạnh đến một bài học cao hơn đó là đức khiêm tốn và trọng danh dự. “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” 

Thật thế, đức khiêm hạ là cửa ngõ đưa ta đến thành công, không những trong học tập, công việc và ngay cả trong các tương quan. Đức khiêm hạ là nhìn nhận chính mình với ưu và khuyết điểm. Biết mình biết ta – trăm trận trăm thắng. Chính Chúa Giêsu đã dạy ta bằng chính cuộc sống của Ngài. Tôn trọng danh dự của mình vì đó là cái làm nên con người mình.  Không ai cho bạn danh dự, nhưng chính bạn là người tạo nên nó bằng sự khiêm hạ cần thiết. Đức khiêm hạ điều khiển hành vi, lời nói và việc làm. Người khiêm hạ biết chính mình, biết tiến và biết lui, biết điều cần làm và làm thế nào cho phù hợp trong sự tôn trọng. Vì biết mình và những điểm dừng, nên danh dự của bạn được đề cao vào trân trọng. Đừng đánh mất danh dự của bạn vì một phút bất cẩn, hay vì những lợi ích cá nhân tầm thường. Đừng tìm danh dự bằng cách đánh mất danh dự của kẻ khác, vì đó là gian dối, nhưng hãy hạ mình như Đức Kitô đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Hạ mình như Đức Kitô đã chịu sỉ nhục và chết trên thập giá, và như Đức Maria khi Mẹ thưa hai tiếng Xin Vâng. Hãy hạ mình xuống để được Thiên Chúa nâng lên vì Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Giêsu và ban tặng danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều do Chúa ban tặng. Xin dạy con biết khiêm tốn, bằng lòng với chính mình và luôn sống tâm tình tạ ơn. Xin giúp con biết tự trọng bằng việc tôn trọng anh chị em để đáng hưởng niềm vui ơn cứu độ Chúa ban.

Mai Thanh, MTGGV