Ơn Gọi Nên Thánh

Mt 2:1-12a

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ các Nam Nữ. Tác giả sách Khải Huyền đã kể lại một thị kiến ông đã gặp. Một đoàn người đông đảo mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế, miệng tung hô mừng Con Chiên đã chiến thắng khải hoàn. Chiên Con chính là Đức Kitô mà họ đã dâng hiến cuộc đời làm chứng bằng tình yêu. Tác giả sách Khải Huyền khẳng định rằng, họ đã giặt áo mình trong máu Con Chiên. Nên nhớ sách Khải Huyền được viết với thể loại văn học hình tượng, vì thế, hình ảnh và những con số đều mang ý nghĩa tượng trưng để diễn đạt một thông điệp về Thiên Chúa là chủ của vũ trụ, lịch sử, không gian và thời gian. 

Trình thuật Bát Phúc cho ta thấy được niềm vui mừng và bình an khi được làm chứng cho đức tin. Hạnh phúc được nói đến trong tin mừng Matthew không phải là hạnh phúc tạm mà trần gian tìm kiếm, nhưng hạnh phúc đến từ những khó khăn và đau khổ với sự kết hiệp với Đức Giêsu, là Chiên Thiên Chúa đã hiến mình trên thánh giá. Phúc cho người có tinh thần nghèo khó, người đang than khóc, người đói khát sự công chính, người hay xót thương kẻ khác, người có lòng thanh sạch, người xây dựng hòa bình, người bị bách hại và vu khống đủ điều. Những đau khổ của họ không trở nên vô ích, đau khổ ta chịu chỉ có ý nghĩa trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Gương sáng của các thánh nhắc nhở ta sống ơn gọi nên thánh. Nên thánh không phải là làm những việc phi thường, nhưng làm việc nhỏ với với một tình yêu phi thường. 

Lạy Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con, xin cho chúng con hằng khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi việc chúng con làm để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa, cùng với các thánh ca ngợi Chúa không ngừng.

Mai Thanh, MTGGV