Chứng Nhân Tình Yêu

Lc 21: 12-19

Hôm nay toàn thể Giáo Hội  nhớ đến  các vị thánh tử đạo của Việt Nam, nhưng riêng tại Việt Nam sẽ được tổ chức theo bậc lễ trọng. Thật vậy, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, quyết giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước trước sự bắt bớ, cấm cách, giết chóc với nhiều hình thức dã man như tùng xẻo, cho voi giày đạp, v.v  dưới thời các vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Từ Đức.  Hàng trăm nghìn vị tử đạo đã đổ máu ra nhưng danh sách chỉ có 118 vị, Andre Phú Yên được tôn phong sau cùng năm 1988. Dòng máu các ngài đã thấm xuống đất Việt làm trố sinh bao hạt giống đức tin. Nhân chứng của các Ngài đã không luống công nhưng củng cố lòng đạo của con dân Việt Nam. Các ngài đã thấm nhuần lời Chúa: Các con sẽ bị bắt bớ vì danh Thầy, nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứ độ (Lc 21: 19)

Cuộc đời các thánh tử đạo đã qua đi nhưng tên tuổi và gương sáng của các ngài còn lưu danh đến vô tận. Ta cũng được mời gọi tiếp nối tinh thần hy sinh và lòng yêu mến Chúa trong thế giới hôm nay. Không còn sự bách hại hay cấm cách như xưa, cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn không có nghĩa là không có bách hại. Những cuộc bách hại ngày này còn tinh vi và nguy hiểm hơn nhưng ta phải khôn ngoan nhìn thấy những kiểu bách hại của thời đại mới. Thời thế tạo anh hùng. Các cuộc bách hại vô tình đưa dân Việt đến gần Chúa hơn bao giờ hết.Cuộc sống là chuỗi ngày tử đạo liên lỉ.  Đừng bỏ qua những cơ hội làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay khi ta mạnh dạn nói không với sự lười biếng, tính ích kỷ, kiêu ngạo, ghen ghét, nô lệ cho tiền của và danh vọng, vv. Hãy nên gương sáng trong mọi việc ta làm để Chúa được vinh quang. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại làm chứng cho Chúa trong mọi việc chúng con làm với tất cả tình yêu và nhiệt thành. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ và mạnh mẽ sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Mai Thanh, MTGGV