Vinh Quang Chúa

Lc 21 : 5-11

Nhiều người trầm trồ khen ngợi vẻ uy nghi tráng lệ của  thành Giêrusalem. Chúa Giêsu tiên báo rằng, thành sẽ sụp đổ và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Người ta hỏi Chúa bao giờ những sự ấy xảy ra. Chúa trả lời, chiến tranh, loạn lạc và thiên tai sẽ xảy đến. Những kẻ lừa đảo sẽ gieo rắc gieo tai họa, nhưng đừng tin vào họ. Nhưng đừng sợ hãi vì tất cả những sự ấy sẽ phải xảy ra trước. Sau tất những sự kiện ấy là ngày của Chúa, ngày Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của Người trong vũ trụ.

As marcas de Cristo no Cristão

Chúa Giêsu loan báo cho những ai theo Người về sự ngắn ngủi và tạm bợ của trần gian: đền thờ nguy nga lộng lẫy của sẽ sụp đổ, các quan quyền vua chúa cũng sẽ chấm dứt triều đại của họ, và tất mọi sự sẽ trở về hư không nơi nó phát xuất. Vậy ta sống trên đời này có ý nghĩa gì và ta được tạo dựng để làm gì? Giáo Lý Công Giáo dạy ta rằng, ta sống trên đời để phụng sự Chúa?  Cũng như các thiên thần được tạo dựng để ca ngợi và phụng thờ Thiên Chúa, con người cũng được tạo dựng để phụng sự Chúa trên trần gian này, vì Chúa đáng chúc tụng và ca ngợi dường nào.Thật vậy, sau tất cả những sự kiện xảy ra, đó là quyền năng của Chúa trên toàn cõi đất. Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của sự hủy diệt như nhiều người lầm tưởng. Mọi sự trọng trần gian thì lệ thuộc vào sự giới hạn của nó, có sinh có tử. Ta không sợ hãi trước những những sự kiện đang xảy ra vì đó là quy luật của sự tự đào thải, hơn nữa hậu quả nặng nề hơn đó là do sự kiêu ngạo dẫn đến chiến tranh và loạn lạc. Chúa mời gọi ta đứng vững và tin vào Người là Chúa tể trời đất và muôn loài, vi Vinh quang của Thiên Chúa vượt trên mọi sự sang hoa của thế gian, và trên tất cả những gì có thể xảy ra. Hãy sống trong sự quan phòng và tình yêu của Chúa và hãy đặt niềm tin vào ngày Người sẽ trở lại trong vinh quang để được diện kiến Người và được chia sẻ hạnh phúc với Người muôn đời.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và ngợi Chúa đến muôn đời. Xin củng cố đức tin và xin cho chúng con luôn một lòng trông Chúa trước mọi biến động của trần gian này. Nhờ ơn Chúa chúng con có thể lướt thắng mọi sợ hãi và tín thác vào Chúa là Đấng đầy lòng thương xót.

Mai Thanh, MTGGV