Dâng Hiến Tất Cả

Lc 21 : 1-4

Chúa Giêsu quan sát thấy có những người giàu có dâng cúng vào đền thờ số tiền lớn, rồi cũng có bà góa nghèo dâng cho đền thờ hai đồng xu ít ỏi. Chúa trân trọng người đàn bà  vì bà đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người giàu có. 

Sao bà góa nghèo có thể dâng nhiều hơn những người giàu có? Dường như Chúa không biết làm toán. Thật vậy, tin mừng Luca đề cao những người nghèo và những ai bị loại ra khỏi xã hội.  Đối với bà góa nghèo, hai đồng bạc có thể nuôi sống bà và gia đình  cả một ngày, điều đó có nghĩa bà đã hy sinh một ngày sống của mình để dâng vào đền thờ. Chúa Giêsu trân trọng bà hơn những người giàu có, tuy dâng vào đền thờ nhiều tiền nhưng đó là số tiền dư bạc thừa của họ. Của cho không bằng cách cho. Bà góa đã cho với sự trân trọng và cho tất cả. Bà góa dâng nhiều hơn vì bà đã dâng cả cuộc sống của bà. Giàu có không phải là tội, nhưng nếu giàu có khiến con người nô lệ tiền của và vật chất và vì thế rời xa đường lối Chúa thì thật đáng tiếc!  Tôi đã được thuộc về Chúa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Tôi đã hiến dâng cuộc sống tôi thế nào để xứng đáng với muôn vàn ân huệ Chúa tuôn đổ mỗi ngày trên cuộc đời tôi? 

Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh và hiến mạng vì chúng con, xin giúp chúng con đừng quá rộng rãi và dễ dãi với mình mà khắt khe với người anh chị em. Xin cho chúng biết dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ kẻ khác với tấm lòng trân trọng và yêu mến.  Đừng để chúng con bị nô lệ hóa cho tiền nhưng biết dùng chúng như phương tiện để đạt đến Nước Trời.

Mai Thanh, MTGGV