Vị Vua Tình Yêu

Ga 18: 33b-37

Trước tòa án Philatô, Chúa Giêsu mặc khải chính Ngài là vua của người Do Thái, và ai đứng về sự thật thì thuộc về nước của Ngài. Sách Khải Huyền khẳng dịnh Ngài là alpha và omega, là khởi nguyên và là cùng tận. Vua chúa trần gian củng cố quyền lực địa vị và tìm kiếm danh dự cho chính mình. Đường lối của Vua Kito lại khác.  Người đã được sinh vào trong thế gian để làm chứng cho sự thật, mà sự thật là chính Chúa. Nói cách khác, hiện diện của Chúa cho thấy Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.  Chúa Giêsu làm vua không theo kiểu của trần gian, như Người đã nói với Philatô, “nước tôi không thuộc về thế gian này” Ngài là vị vua của tình yêu “ mọi đầu gối phải quỳ lạy và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Kitô là Chúa.”  

Chúng ta hạnh phúc được thuộc về nước Thiên Chúa, là công dân của vương quốc tình yêu, vì Chúa chính là tình yêu. Tình yêu là dấu chỉ nhận ra chúng ta là công dân của nước Trời. Thật vậy, bao con người đã hiến dâng mạng sống cho lý tưởng trời cao theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình vì tình yêu vâng phục. Khi vâng phục cho đến chết, Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa tôn vinh vượt mọi danh hiệu của trần gian. 

Lạy Chúa là vua vũ trụ và là vị vua của tâm hồn chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình cảm tạ và ca ngợi qua đời sống phục vụ với trái tim yêu thương để muôn người nhận ra Chúa là vua toàn thể vũ trụ này mà tôn thờ.

Mai Thanh, MTGGV