Ngày Về

Lc 20: 27-40

Những người thuộc nhóm Sađốc không tin có sự sống đời đời đến hỏi Chúa về việc người phụ  nữ cưới bảy đời chồng, khi chết đi, người đó thuộc về ai? Chúa Giêsu giải thích cho họ về sự sống đời sau khác biệt hoàn toàn so với đời này. Con người sẽ nên như các thiên thần, sẽ không bao giờ chế nữa, sẽ sống lại, vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, không phải của kẻ chết.

Sự sống đời sau là một vấn đề gây tranh cãi như chúng ta đặt câu hỏi: người chết ăn gì, uống gì v.v ở bên kia thế giới. Thật vậy, không ai có thể kinh nghiệm sự chết vì tất cả chúng ta chỉ có một lần để chết. Chúa Giêsu xác nhận rằng, con người sẽ nên như các thiên thần, sẽ sống bởi Thiên Chúa vì Chúa là Chúa của kẻ sống. Giáo lý Công Giáo dạy rằng, con người có linh hồn và thân xác. Linh hồn điều khiển thân xác; linh hồn là tinh thần và lý trí. Thân xác là một sự biểu hiện của linh hồn. Thân xác lệ thuộc vào không gian và thời gian, còn linh hồn thì không. Vi thế, sau khi chết, không có chuyện cưới vợ gả chồng. Mọi sinh hoạt của trần gian dừng lại ở ngưỡng cửa ấy. Ta được nên như các Thiên Thần, tự do khỏi sự lệ thuộc của không gian và thời gian, được thuộc về Chúa và hợp đoàn cùng các thiên thần ca tụng Chúa không ngừng. Để được như thế, chúng ta được mời gọi hướng về và chuẩn bị cho cuộc trở về của mình, và nhớ rằng một ngày kia chúng ta cũng sẽ chết. Sự chết không phải là hết nhưng là một sự thay đổi nên như các thiên thần. Sống sao chết vậy. Ước gì chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn, chăm sóc tâm hồn của mình thật chu đáo bằng việc gắn kết đời mình với Thiên Chúa qua các cử hành phụng vụ và các bí tích. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin cho con được sống trong Ngài và liên kết với Ngài để ngày sau cũng được hưởng hạnh phúc với Ngài muôn đời trên thiên quốc. Amen.