Tốt Và Xấu

Lc 19: 45-48

“Đừng biến nhà Cha ta thành hang trộm cướp.” Chúa Giêsu tỏ thái độ giận dữ đối với những kẻ buôn bán trong đền thờ, tác giả Luca không mô tả chi tiết các hành động như Người cầm dây, đánh đuổi nhưng đề cập đến thái độ không bằng lòng với những hành vi xúc phạm đền thờ. Hành động cấm cản của Người trở nên cái cớ cho phe đối lập là những người lãnh đạo Do Thái. Họ tìm cách bắt Người nhưng lại sợ dân chúng vì họ lắng nghe Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống ta luôn đối diện với hai thái cực, tốt và xấu. Việc tốt và người tốt luôn có đó và mời gọi ta thực hành trong cuộc đời mình. Bên cạnh việc xấu ta không cần học nhưng lại tiếp thu nhanh hơn diều tốt. Tại sao những người lãnh đạo Do Thái không tra tay bắt Chúa, họ có quyền và có thế mà.  Tin mừng nói rằng, họ sợ đám đông. Thật vậy, sự thật sẽ chiến thắng và những công việc tốt ta làm không trở nên luống công. Việc thanh tẩy đền thờ là một việc cần thiết của người Do thái và cũng là của chúng ta khi ta biết tôn trọng sự thật, tôn trọng sự cao quý của tâm hồn. Đừng để tâm tâm hồn ta bị lôi cuốn theo những trào lưu thế tục, tôn thờ ngẫu tượng, vật chất, quá mải mê thế sự mà quên việc chăm sóc tâm hồn mình bằng của ăn thần linh là Lời Chúa và các bí tích. Tốt và xấu đến từ hai nguồn tiếp cận khác nhau. “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.” Xin cho chúng ta biết khôn ngoan xa lánh những gì cản trở chúng ta tiến trên đường trọn lành. Hãy để tâm hồn ta được tiếp cận với lời khôn ngoan của Chúa và các bí tích, nhờ đó chúng ta được nuôi trong ân sủng và có khả năng miễn dịch với tội lỗi nhờ ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ, xin cho chúng con biết sống tâm tình cầu nguyện và tạ ơn để can đảm nói không với tội lỗi và những cám dỗ.

Mai Thanh, MTGGV