Đừng Nên Dịp Tội

Lc 17:1-6

Trong trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ ba điều: đừng nên dịp tội, tha thứ không ngừng và hãy có niềm tin vào Chúa. Đây dường như là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống Kitô hữu vì cả ba yếu tố trên  điều góp phần quan trọng trong việc rao giảng tin mừng.

Gương sáng là cách hữu hiệu giúp ta loan báo Tin Mừng trong mọi thời đại. Người xưa có câu “Lời nói lung lay gương bày lôi kéo.” Lời rao giảng gây tác động, nhưng gương sáng có thể  dẫn đến sự biến đổi nơi người khác. Để dạy các môn đệ tha thứ, Chúa Giêsu đã tha thứ cho người trộm lành bên phải Người trên thập giá “ Ngay hôm nay, anh sẽ được lên Thiên Đàng với tôi.” Người đã xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Bài học tha thứ là cách giải thoát ta khỏi gánh nặng  của cay đắng, thù ghét, và nô lệ cho tội lỗi. Tha thứ để tâm hồn được thanh thản bình an. Trên hết, hãy bám rễ sâu trong đức tin vào Chúa, vì Người là cùng đích của đời ta. Ta chỉ có thể tránh xa dịp tội và có khả năng tha thứ nhờ có một đức tin vững chắc vào Chúa, nếu không mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bám rễ sâu vào Chúa là nguồn sức mạnh và sự sống của chúng con, biết tuân giữ lời Chúa vì đó là kho tàng của sự khôn ngoan để tâm hồn chúng con được đổi mới mỗi ngày.

Mai Thanh, MTGGV