Tầm Nhìn Xa

Lc 16:1-8

Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về người quản lý khôn ngoan. Sau khi biết sẽ bị cắt chức, ông gọi tất cả những con nợ của chủ để giảm số nợ cho họ. Ông gọi người nợ 100 thùng dầu ô liu và cắt giảm còn 50 thùng. Đối với người nợ 100 tấn thùng lúa mì,  ông giảm còn 80 thùng. Rồi Chúa Giêsu khen người quản lý có  hành động khôn ngoan, “con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng.”

Nghe qua dụ ngôn chúng ta không thể hình dung tại sao người chủ vẫn cho can ngợi người quản lý bất lương có tầm nhìn xa và  biết tiên liều dùng tiền của và tài sản của chủ để mua chuộc danh dự cho mình. Mặt khác, chúng ta cũng đọc thấy tấm lòng nhân từ và rộng lượng ban phát của ông chủ. Niềm vui của ông là nhìn thấy người quản lý có tấm lòng nhân từ và cảm thương đối với những con nợ của chủ bằng việc cắt giảm gánh nặng của nợ nần cho những con nợ của chủ. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế, Ngài chậm giận và giàu lòng xót thương. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tội lỗi của ta Thiên Chúa cũng ném xa bấy nhiêu. Thiên Chúa nhìn đến những thiện chí của ta hơn những công trạng ta có trước mặt Người. Ngài nhìn thấy những cố gắng muốn thay đổi để trở về hơn sự hoàn thiện vốn cố của ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa không trừu tượng xa vời nhưng rất thực tế, vui mừng khi thấy những tương quan tốt lành của ta như người quản lý bất lương nhưng khôn ngoan chuẩn bị cho mình có được sự hậu thuẫn của bạn bè sau khi bị sa thải. Hãy có tầm nhìn xa và biết tiên liệu cho ta phần phúc Nước Trời bằng tình yêu và lòng bác ái ta dành cho nhau. 

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con bất trung với Chúa và xa lìa tình thương của Chúa, bao lần chúng con bất hòa với tha nhân. Xin tha thứ những lỗi lầm và giúp chúng con làm hòa với Chúa và với nhau. Xin cắt giảm những cay đắng, tính ích kỷ, kiêu ngạo nơi chúng mỗi ngày một chút thôi và mặc cho chúng con tấm áo của lòng nhân từ xót thương của Chúa, để chúng con ngày càng tiến gần hơn đến sự trọn lành như Chúa hằng mong ước.

Mai Thanh, MTGGV