Tìm Kiếm Chúa

Lc 17:26-37

Chúa Giêsu mặc khải về ngày quang lâm khi Người đến lần thứ hai trong uy quyền. Ngày ấy được mô tả như đã xảy ra trong thời ông Noah. khi người ăn uống chè chén say sưa, cưới hỏi, mua bán thì một trận lũ lụt ập đến cuốn trôi tất cả. Tương tự như đã xảy ra cho thành Sodom, đang khi người ta xây cất, dự định, mua bán thì mưa diêm sinh thiêu đốt cả thành phố. Tất cả đều bị chôn vùi trong nước và lừa, chỉ có những người công chính như ông Noah và ông Lót được cứu sống. Rồi Chúa nói tiếp, “ai cố cứu lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy sẽ tìm được mạng sống ấy.”

Chúa Giêsu chính là Đấng phải đến và Ngài đang ở giữa chúng ta. Ta không phải đợi chờ một đấng nào khác.  Lụt hồng thủy đã quét sạch mọi tội lỗi và mưa lửa đã càn quét sách sự kiêu ngạo của thành phố Sodom để tạo dựng một dân tộc mới . Thiên Chúa qua đức Giêsu đã tẩy rửa tâm hồn ta bằng máu giao ước vĩnh cửu của Ngài. Thánh Phaolô nói rằng, nơi nào tội lỗi lan tràn thì ân sủng càng chứa chan gấp bội (Roma 5:20). Tình yêu và sự hiện diện của Chúa làm mới lại tâm hồn chúng ta, thanh tẩy tâm hồn và giúp khỏi mọi cám dỗ của quyền lực, địa vị và danh vọng. Hãy để Chúa chiếm ngự tâm hồn ta bằng tình yêu của Ngài để ta có đủ sức mạnh thắng vượt mọi cám dỗ của trần gian. Hãy để Người được tự do điều khiển tâm hồn ta nên tươi mới để ta biết sống cho ta nhân hơn tìm kiếm vinh quang cho mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con bớt mải mê thế sự nhưng tìm kiếm công lý và sự an bình, biết kiến tạo sự hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn với tình yêu và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Xin cho chúng con biết ở lại nơi Chúa để được Người bổ sức và lấp  đầy tâm hồn chúng con khát vọng yêu thương và phục vụ.

Mai Thanh, MTGGV