Gioan, Vị Tông Đồ của Tình Yêu

Gioan 20: 1-8

Tác giả Gioan tường thuật câu chuyện phục sinh của Chúa Giêsu. Maria Madalena là người đầu tiên ra mộ từ sáng sớm. Bà đã phát hiện ra xác Đức Giêsu không còn trong huyệt đá và về báo tin cho ông Phêrô và Gioan. Gioan chạy nhanh hơn ông Phêrô, nhìn vào trong mộ ông thấy khăn liệm xác và khăn vải để riêng  nhưng không vào trong mộ. Ông đã chờ Phero là người thủ lãnh của các tông đồ chứng thực sự kiện ngôi mộ trống là có thật. 

Gioan được mệnh danh là môn đệ Chúa yêu. Ngôn ngữ “người môn đệ Chúa yêu” trong tin mừng Gioan không ám chỉ một các nhân nào, nhưng đó là một cộng đoàn những người tin mà Gioan là đại diện. Câu kết của đoạn tin mừng viết rằng, “người môn đệ đến trước đã nhìn thấy và đã tin.” Mừng lễ thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, chúng ta được mời gọi noi theo mẫu gương đức tin của Thánh Gioan tông đồ vị tông đồ của tình yêu. Ông đã tựa đầu vào trái tim Chúa trong bữa ăn cuối cùng và cũng là trung thành đứng dưới chân thập giá cùng với Mẹ Maria. Noi gương thánh nhân, chúng ta cũng yêu Chúa với một tình yêu nồng nàn và trọn vẹn trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để nhiệt thành sống sứ mạng loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho hết mọi người.

Lạy Chúa là tình yêu và ơn cứu độ của chúng con, xin củng cố đức tin và gia tăng tình yêu Chúa trên chúng con để chúng con có đủ sức mạnh và nghị lực làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.

Mai Thanh, MTGGV