Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh -Ngày 31 tháng 12

Bài đọc 1 1 Ga 2,18-21

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

18Hỡi anh em là những người con thơ bé,

đây là giờ cuối cùng.

Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến ;

thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.

Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

19Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,

nhưng không phải là người của chúng ta ;

vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.

Nhưng như thế mới rõ :

không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

20Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh,

và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

21Tôi đã viết cho anh em,

không phải vì anh em không biết sự thật,

nhưng vì anh em biết sự thật,

và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.

Đáp ca Tv 95,1-2a.11-12a.12b-13 (Đ. c.11a)

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !

2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

11Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật,

12aruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

12bHỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

Tung hô Tin Mừng Ga 1,14a.12a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 1,1-18

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6Có một người được Thiên Chúa sai đến,

tên là Gio-an.

7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

để mọi người nhờ ông mà tin.

8Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9Ngôi Lời là ánh sáng thật,

ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.

10Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.

11Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

hoặc do ước muốn của người đàn ông,

nhưng do bởi Thiên Chúa.

14Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :

“Đây là Đấng mà tôi đã nói :

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.