Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh -Ngày 29 tháng 12

Bài đọc 1 1 Ga 2,3-11

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

3Anh em thân mến,

căn cứ vào điều này,

chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa :

đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

4Ai nói rằng mình biết Người

mà không tuân giữ các điều răn của Người,

đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

5Còn hễ ai giữ lời Người dạy,

nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Căn cứ vào đó,

chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

6Ai nói rằng mình ở lại trong Người,

thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.

7Anh em thân mến,

đây không phải là một điều răn mới

tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ

mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.

Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.

8Nhưng đó cũng là một điều răn mới

tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế

nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,

bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.

9Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng

mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

10Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,

và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối

và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,

vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Đáp ca Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6 (Đ. c.11a)

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

2bNgày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

5bĐức Chúa là Đấng sáng tạo trời cao.6Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

Đ.Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.

Tung hô Tin Mừng Lc 2,32

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Lc 2,22-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :

32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”