Chọn Đất Tốt

Mc 4:1-20

Trước khi mua nhà hay chọn địa điểm thuận lợi cho việc làm ăn và phát triển dự án gì đó, việc đầu tiên là chọn đất và cân nhắc tính toán rất kỹ lưỡng. Tin mừng Macco hôm nay bàn về việc chọn đất tốt, mảnh đất tâm hồn qua dụ ngôn gieo giống. Có người đi gieo giống vương vãi hạt giống khắp nơi. Hạt rơi trên đá sỏi, trong bụi gai, bên vệ đường, và trên đất tốt. Hạt giống chính là Lời Chúa được gieo khắp mọi nơi. Cũng cùng một loại hạt nhưng lại có những hoa trái khác nhau. Hạt rơi trên vệ đường là những người nghe nhưng không hấp thụ Lời Chúa, nên bị Satan cướp mất lời. Hạt rơi vào bụi gai là những người nghe Lời Chúa nhưng vì những lo lắng về bả vinh hoa như những gai nhọn mọc um tùm bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa. Hạt rơi trên sỏi đá là những ai nghe Lời Chúa một cách nhất thời, hời hợt và nông cạn. Hạt giống lời Chúa không thể đâm rễ sâu vì thiếu nước. Vì thế, họ không có khả năng chịu đựng và chống chọi với thử thách hay bách hại. Hạt rơi vào đất tốt là những người biết gắn bó và trân quý Lời Chúa. Họ là những chứng nhân của tin mừng trong mọi hoàn cảnh và không có gì có thể lay chuyển đức tin của họ vào Thiên Chúa. 

Chúng ta được mời gọi nhìn lại chặng đường đức tin mà ta đã đi qua và tự hỏi đức tin vào Chúa đóng vai trò gì trong cuộc đời ta và đức tin mang lại gì cho ta? Mảnh đất tâm hồn của ta là loại đất gì và ta có sẵn sàng cho Lời Chúa được lớn lên và trổ sinh hay không?

Lạy Chúa, chúng con nghe rất nhiều lời lẽ của kẻ này người nọ, và chúng con dành rất nhiều thời gian bàn bạc chuyện thiên hạ, nhưng lại keo kiệt với việc đọc Kinh Thánh. Chúng con không quên dung nạp cho cơ thể của ăn vật chất nhưng lại cân đo đong đếm thời gian ở lại bên Chúa để lãnh nhận của ăn tinh thần cao quý là Lời của Ngài.  Xin giúp chúng con biết chuẩn bị mảnh đất tâm hồn bằng việc gia tăng lòng yêu mến Lời Chúa và nhận ra nhu cầu lớn nhất là Lời Chúa trong cuộc đời chúng con, vì Lời Chúa chính là của ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh, là sự an ủi và sức mạnh cho chúng con trước mọi nguy hiểm và cám dỗ. Cuối cùng, xin củng cố và gia tăng đức tin của chúng con mỗi khi chúng con đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. 

Mai Thanh, MTGGV