Ngày 13-5- Đức Mẹ Fa-ti-ma – Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1 Cv 13,26-33

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

26 Khi đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và nói : “Thưa đồng bào Ít-ra-en, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. 27 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giê-su ; khi kết án Người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa-bát. 28 Tuy không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. 29 Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. 30 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 31 Trong nhiều ngày, Đức Giê-su đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân.

32 “Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này : điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, 33 thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2 : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.”

Đáp ca Tv 2,6-7.8-9.10-11 (Đ. c.7) 

Đ.Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

6“Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,

lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”7Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,

Người phán bảo tôi rằng : “Con là con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

Đ.Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

8Con cứ xin, rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cõi đất làm phần lãnh địa.9Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”

Đ.Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

10Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !11Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,

hãy khiếp rung phủ phục dưới chân Người !

Đ.Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.

Tung hô Tin Mừng Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 14,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”