Ngày Thứ III: Hãy thực thi công bình, quý mến nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất

Lời Chúa

Mi 6,6-8: Những gì Chúa đòi hỏi nơi bạn: không gì khác ngoài việc tôn trọng luật pháp Chúa Trời, quý yêu sự trung tín và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.

Mc 10,17-31:   Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?

Suy Niệm

Chúng tôi – không phải tôi. Ngôn sứ cảnh báo dân về ý nghĩa của việc trung tín với giao ước của Thiên Chúa: “Chúa đòi hỏi bạn điều gì? Không có gì khác hơn ngoài việc tôn trọng luật pháp Chúa Trời, quý mến sự trung tín và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn ”. Trong tiếng Do Thái trong Kinh Thánh, công lý và lòng nhân từ (lòng thương xót) không khác biệt hoặc đối lập nhau. Trên thực tế, chúng được liên kết trong một hạn từ, mishpat. Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy điều gì là tốt lành, đòi hỏi chúng ta thực thi công bình bằng lòng nhân từ và khiêm nhường bước đi với Ngài. Khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa nghĩa là bước đi bên cạnh những người khác; do đó, đó không chỉ là về vấn đề cá nhân: hành trình của tôi, tình yêu của tôi.

Tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta luôn là tình yêu đưa chúng ta đến với nhau trong sự hiệp thông: chúng tôi – không phải tôi. Quan điểm này tạo nên sự khác biệt trong cách chúng ta “thực thi công bình”. Là Kitô hữu, chúng ta hành động ngay chính để biểu lộ điều gì đó của Vương Quốc Thiên Chúa trong lòng thế giới, và rồi để mời gọi những người khác bước vào nơi này, nơi của lòng nhân từ của Thiên Chúa. Trong Vương Quốc của Ngài, tất cả chúng ta đều được yêu thương như nhau như con cái của Thiên Chúa, và với tư cách là Hội Thánh của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như anh chị em và để mời gọi người khác bước vào tình yêu yêu này.

Thực thi công bình, nhân từ và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa kêu gọi các Kitô hữu cùng hành động để làm chứng cho Nước Chúa trong sự hiệp nhất giữa lòng các cộng đoàn của chúng ta: chúng tôi – không phải tôi.

Hiệp nhất các Kitô hữu

 “Khiêm nhường bước đi” là một thách đố đối với người thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu rằng anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thời trẻ, anh ta đã tuân giữ mọi điều răn nhưng không thể đi bước cuối cùng để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu vì sự giàu có của mình; anh ta là một tù nhân của tài sản của chính mình. Kitô hữu chúng ta thật khó khăn biết bao khi loại bỏ những gì chúng ta coi là của cải nhưng lại ngăn cản chúng ta tiếp cận với sự giàu có lớn hơn, thứ cho phép chúng ta kết hợp với các môn đệ của Chúa Giêsu trong sự hiệp nhất của các Kitô hữu.

Thách Đố

Làm thế nào các Giáo hội của chúng ta có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những anh em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể tôn vinh mọi tiếng nói trong các cộng đoàn của chúng ta?

Cầu Nguyện

Lạy Cha là Đấng nhân từ và xót thương

Xin mở rộng tầm mắt của chúng con để chúng con thấy được sứ vụ mà chúng con chia sẻ với tất cả các anh chị em Kitô hữu của chúng con, đó là thể hiện sự công bình và sự tốt lành của Vương Quốc của Chúa. Xin giúp chúng con đón tiếp người thân cận của chúng con như Con của Chúa đã đón tiếp chúng con.

Xin giúp chúng con quảng đại hơn bằng cách sống làm chứng cho ân sủng mà Chúa trao ban cho chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.