Thứ Ba Tuần VIII – Mùa Thường Niên-30/5/2023

Bài đc 1   Hc 35,1-12

Bài trích sách Hun ca.

1Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú.

Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an.

2Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo,

làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen.

3Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa,

chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.

4Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không,

vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền.

5Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ

xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao.

6Hy lễ của người công chính được chấp nhận,

và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên.

7Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại,

đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra.

8Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười ;

dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.

9Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao

tuỳ theo những gì Người ban tặng

và tuỳ theo khả năng con có.

10Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công,

sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.

11Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu.

Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.

12Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,

Người chẳng thiên vị ai.

Đáp ca     Tv 49,5-6.7-8.14 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sng đi hoàn ho,

Ta cho hưng ơn cu đ Chúa Tri.

5Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,

những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.6Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,

vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

Đ.Ai sng đi hoàn ho,

Ta cho hưng ơn cu đ Chúa Tri.

7Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,

này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi.

Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,8Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;

lễ toàn thiêu của ngươi

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

Đ.Ai sng đi hoàn ho,

Ta cho hưng ơn cu đ Chúa Tri.

14Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,

giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.23Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.

Ai sống đời hoàn hảo,

Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Đ.Ai sng đi hoàn ho,

Ta cho hưng ơn cu đ Chúa Tri.

Tung hô Tin Mng      x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng     Mc 10,28-31

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”