Thứ Năm Tuần VIII – Mùa Thường Niên- Thánh Giút-ti-nô, tử đạo,lễ nhớ-1/6/2023

Bài đc 1    Hc 42,15-25

Bài trích sách Hun ca.

15Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa,

những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại.

Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người.

16Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài,

vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo,

17các thánh của Đức Chúa

không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người.

Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện

cho vũ trụ được bền vững

(trước tôn nhan) vinh hiển của Người.

18Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế,

hiểu rõ toan tính của con người,

vì Đấng Tối Cao am tường tất cả

và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian.

19Người công bố dĩ vãng và tương lai

và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn.

20Không một ý nghĩ nào Người không thấu suốt,

chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người.

21Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại,

vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở,

không cần thêm hay bớt điều gì

và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.

22Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao !

Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa.

23Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời

để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết,

và tất cả đều vâng phục Người.

24Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia ;

Người không làm gì dang dở.

25Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia,

nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được ?

Đáp ca       Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.6a)

Đ.Mt li Chúa phán làm ra chín tng tri.

2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.3Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Đ.Mt li Chúa phán làm ra chín tng tri.

4Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Mt li Chúa phán làm ra chín tng tri.

6Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.7Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

Đ.Mt li Chúa phán làm ra chín tng tri.

8Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.9Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Đ.Mt li Chúa phán làm ra chín tng tri.

Tung hô Tin Mng    Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng     Mc 10,46-52

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.