Thứ Bảy – Tuần XIII – Mùa Thường Niên-8/7/2023

Bài đc 1      St 27,1-5.15-29

Bài trích sách Sáng thế.

1 Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông nói : “Con ơi !” Cậu thưa : “Dạ, con đây.” 2 Ông nói : “Con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. 3 Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú cho cha. 4 Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết.” 5 Đang khi ông I-xa-ác nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra đồng để săn thú mang về.

15 Bà Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. 16 Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. 17 Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà.

18 Cậu vào với cha và thưa : “Cha ơi !” Ông đáp : “Cha đây ! Con là đứa nào đấy con ?” 19 Gia-cóp thưa với cha : “Con là Ê-xau, con trưởng của cha ; con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con.” 20 Ông I-xa-ác hỏi con : “Con ơi ! sao con tìm được mau thế ?” Cậu thưa : “Đức Chúa, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp được may mắn.” 21 Ông I-xa-ác bảo Gia-cóp : “Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con có đúng là Ê-xau, con cha, hay không.” 22 Gia-cóp lại gần ông I-xa-ác, cha ông ; ông rờ cậu và nói : “Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà tay là tay Ê-xau.” 23 Ông không nhận ra cậu, vì tay cậu lông lá như tay Ê-xau, anh cậu ; thế là ông chúc lành cho cậu. 24 Ông hỏi : “Con có đúng là Ê-xau, con cha không ?” Cậu thưa : “Vâng, chính con.” 25 Ông nói : “Con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng, để cha đích thân chúc phúc cho con.” Cậu bưng lại cho ông, ông ăn ; rồi cậu đem rượu đến, ông uống. 26 Ông I-xa-ác, cha cậu, bảo : “Con ơi, lại gần đây và hôn cha đi !” 27 Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng :

“Kìa, mùi thơm con tôi

như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc.

28Xin Thiên Chúa ban cho con,

sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào.

29Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con.

Con hãy làm chủ các anh em con,

và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con.

Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,

kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc.”

Đáp ca        Tv 134,1-2.3-4.5-6 (Đ. c.3a) 

Đ.Ca tng Chúa đi, vì Chúa nhân hu.

1Nào ca tụng danh thánh Chúa đi,

ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa2đang ứng trực trong cung điện Người,

tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta !

Đ.Ca tng Chúa đi, vì Chúa nhân hu.

3Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,

đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.4Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,

dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

Đ.Ca tng Chúa đi, vì Chúa nhân hu.

5Tôi quá rõ : Chúa thật là cao cả,

Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.6Muốn làm gì là Chúa làm nên,

chốn trời cao cùng nơi đất thấp,

lòng biển cả và đáy vực sâu.

Đ.Ca tng Chúa đi, vì Chúa nhân hu.

Tung hô Tin Mng       Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng      Mt 9,14-17

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”