Dọn Đường Cho Chúa

Lc 7:24-30

Sau khi các môn đệ Gioan đi khỏi, Chúa Giêsu bắt đầu nói về Gioan là vị ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ. Ông là người vĩ đại trong các người nam được sinh ra từ lòng mẹ. Tai sao Gioan là ngôn sứ lớn nhất và là bậc vĩ nhân? Vì ông đã được diễm phúc rao giảng và làm chứng cho Đấng Messiah. Ông tin và làm phép rửa tỏ lòng sám hối cho dân để chuẩn bị lòng dân đón Chúa đến. Ông là người dọn đường cho Đấng Messiah nhưng ông khiêm tốn tự xưng mình không đáng cởi quai dép cho Đức Giêsu.

Ta cũng được mời gọi tham gia vào việc dọn đường cho Chúa đến bằng cung cách sống phù hợp của một người Kitô hữu. Gioan đã sống một cuộc đời nghèo khó, khiêm tốn, tuân giữ lề luật nhưng rất cập nhật với thời đại. Ông đọc được những dấu chỉ của thời đại đó là thời điểm Đấng Messiah sẽ xuất hiện. Ông là anh em họ của Chúa, được gặp Chúa khi cả hai còn trong lòng mẹ, khi cả hai bà mẹ Maria và Elizabeth gặp nhau, Gioan đã nhảy mừng trong lòng mẹ của mình. Sau đó, cả hai anh em không gặp nhau và mỗi người một phương, Gioan rút vào hoàng địa sống cô tịch, và sau xuất hiện giữa cộng đồng như một vị ngôn sứ mà hôm nay Chúa đã ca ngợi ông là vị ngôn sứ vĩ đại. Cuộc sống của Gioan mời gọi ta dấn thân phục vụ hơn nữa, nhưng để phục vụ với trái tim yêu thương, ta cần ở lại với Chúa, học nơi Người bài học khiêm tốn và đong đầy trái tim của ta bằng tình yêu của Chúa. Tôi đã và đang làm gì để dọn đường Chúa đến?

Lạy Chúa, trong khi vui mừng đón chờ Chúa đến, xin giúp chúng con biết ở lại với Chúa và kết hợp với Người trong cầu nguyện, để chúng con được Chúa biến đổi, xứng đáng đón mừng Chúa đến trong mùa Giáng Sinh này.

Mai Thanh, MTGGV