Thứ Bảy Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 6/7/2024

Bài đọc 1 Am 9,11-15

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

11Đức Chúa phán thế này :

Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít,

bít kín các lỗ hổng của tường thành,

tái thiết những gì đã tan hoang,

xây dựng nó như những ngày xưa cũ ;

12để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm

và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta

– sấm ngôn của Đức Chúa, Đấng thực hiện điều ấy.

13Này đây sắp đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa –

thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;

núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta :

chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó ;

chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,

ăn thổ sản vườn mình canh tác.

15Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,

và chúng sẽ không còn bị bứng đi

khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng

– Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.

Đáp ca Tv 84,9.11-12.13-14 (Đ. c.9b)

Đ.Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người.

9Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Đ.Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,

hoà bình công lý đã giao duyên.12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ.Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,

mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ.Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người.

Tung hô Tin Mừng Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 9,14-17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”