Thứ Sáu Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 5/7/2024

Bài đọc 1 Am 8,4-6.9-12

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ

và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.

5Các ngươi thầm nghĩ :

“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;

bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?

Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ;

Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.

6Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,

đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ;

cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”

9Trong ngày ấy, – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -,

Ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa,

và khiến cho mặt đất tối sầm giữa lúc ngày đang sáng.

10Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc,

mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca ;

Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô

và mọi mái đầu đều phải cạo trọc.

Ta sẽ làm cho đất này chịu tang

như người ta chịu tang đứa con một

và kết cục của nó như một ngày cay đắng.

11Đây sắp đến những ngày

– sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng –

Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,

không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống,

mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa.

12Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ,

từ phương bắc đến phương đông,

chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa

mà không gặp được.

Đáp ca Tv 118,2 và 10.20 và 30.40 và 131 (Đ. Mt 4,4)

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

2Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,

hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,

xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

20Hồn con những khát khao mòn mỏi,

hằng chờ mong quyết định của Ngài.30Đường chân lý, này con đã chọn,

quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

40Con khát khao huấn lệnh của Ngài,

vì Ngài công chính, xin cho con được sống.131Con há miệng và con hớp lấy,

vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

Tung hô Tin Mừng Mt 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 9,9-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”