Thứ Hai Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 1/7/2024

Bài đọc 1 Am 2,6-10.13-16

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

6Đức Chúa phán thế này : Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,

Ta sẽ không rút lại bản án.

Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,

bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.

7Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen

và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.

Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,

mà làm ô nhục danh thánh của Ta.

8Vì y phục người ta cầm cố,

chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,

và rượu của người bị nộp phạt,

chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.

9Còn Ta, trước kia

Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.

Bọn người này cao lớn như cây hương nam

và hùng mạnh như cây sồi.

Ta đã diệt hoa trái bên trên

và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.

10Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,

dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường

để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.

13Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi

như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.

14Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,

người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,

trang dũng sĩ cũng không thoát chết,

15người cầm cung nào đứng vững nổi,

kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,

người cỡi ngựa cũng không thoát chết,

16người can đảm nhất trong đám dũng sĩ

sẽ phải mình trần mà chạy trốn,

– sấm ngôn của Đức Chúa.

Đáp ca Tv 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (Đ. c.22a)

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

16bc“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,

mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?17“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,

lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

18Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,

với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.19Miệng tha hồ nói năng ác độc,

ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá ;

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

20Hễ ngồi lê là bới xấu anh em

và bêu diếu cả người ruột thịt.21“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,

ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?

Này đây Ta khiển trách,

những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

22“Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,

gắng mà hiểu cho tường,

kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu !23“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.

Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

Tung hô Tin Mừng x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 8,18-22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”