Thứ Năm Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 11/7/2024

Bài đọc 1 Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1 Đức Chúa phán thế này :

Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó,

từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.

3Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,

nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.

4Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.

Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ;

Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.

5cNhưng nó không chịu về với Ta.

8acHỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi !

Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành !

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.

9Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,

sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,

vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.

Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,

và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

Đáp ca Tv 79,2ac và 3b.15-16 (Đ. c.4b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

2acLạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

15Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,16bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 10,7-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”