Món Quà Đức Tin

Lc 18:35-43

Hôm nay, Chúa Giêsu chữa cho anh mù thành Jericô được sáng mắt. Mặc cho người qua đường la mắng anh “Im đi” nhưng anh vẫn cương quyết không bỏ cuộc. Vì đức tin vững mạnh của anh mà anh đã được sáng, “Hãy có ánh sáng, đức tin của con đã chữa con.” 

Điểm nổi bật nơi người mù là đức tin. Mặc cho dòng người cấm cản, nhưng anh vẫn can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa. Đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa. Món quà ấy được ban tặng nhưng không cho hết mọi người. Thiên Chúa đã ban tặng món quà quý giá nhất là Đức Giêsu, Con Một yêu dấu của Ngài cho trần gian. Ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ (Ga 3: 16). Chìa khóa để mở món quà ấy chính là đức tin. Thật vậy, đức tin và sự khôn ngoan của Thiên Chúa chỉ được mặc khải cho những kẻ bé mọn “Lạy Cha con cảm tạ Cha đã giấu không cho những người hiền triết khôn ngoan biết mầu nhiệm nước Trời nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn (Mt 11:29).  Người mù trong tình trạng khốn cùng của anh đã nhận ra mình bất lực.  Con mắt thể lý của anh u tối nhưng đôi mắt tâm hồn của anh chiếu sáng, vì thế anh có thể nhìn thấy và tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David, điều mà những người sáng mất xung quanh không nhìn thấy. Hãy đề phòng sự cao ngạo, thói ích kỷ vì đó là nguyên nhân đưa ta ra xa Chúa. Hãy mặc lấy tâm tình khiêm tốn, tin vào Thiên Chúa để được Ngài  xót thương và cứu độ.

Lạy Thiên Chúa, Đấng quyền năng và thượng trí, xin mở con mắt tâm hồn chúng con để nhìn nhận và tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa duy nhất, Đấng là chủ của không gian và thời gian. Xin cho con luôn sống tâm tình khiêm tốn và tạ ơn vì Chúa là nguồn vui, sự sống và ơn cứu độ duy nhất của chúng con.

Mai Thanh, MTGGV