Muối Men Cho Đời

Tin Mừng: Lc 13:18-21 Hằng năm,  lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được tổ tại trường đại học Ngôi Lời tại Hoa Kỳ. Thánh lễ diễn ra long trọng với sự tham dự của nhiều màu cờ sắc áo, đặc biệt các bài thánh ca được hát với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Liền sau thánh …

Thương Xót Để Được Xót Thương

Tin Mừng: Lc 13:10-17 Lòng thương xót là một trong những chủ đề nổi bật của  tin mừng Luca. Trong ngày Sabbath, Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị què quặt đã 18 năm và không thể đứng thẳng được. Chúa nhìn thấy, chạnh lòng thương và chữa lành chị. Thế nhưng, những người …

Theo Chúa

Tin Mừng: Mc 10:46-50 Trên đường ra khỏi Jericho, Chúa Giêsu, các môn đệ và đám đông đi theo Người thì có anh mù Bartime con ông Time, ngồi bên lề đường kêu la lớn tiếng “lạy Thầy Giêsu xin chữa cho tôi.” Chúa Giêsu gọi anh. Rồi người ta đỡ anh dậy. Anh bỏ …

Hoán Cải

Tin Mừng: Lc 13: 1-9 Một số người đến báo tin cho Chúa rằng, Philatô đã hòa máu của những người Galilê vào máu của những con vật đã được sát tế làm của lễ. Philatô làm thế để hăm dọa những kẻ có ý đồ phản động chính quyền Roma. Chúa Giêsu dùng sự …

Tôi Tớ Trung Thành

Tin Mừng: Lc 12:39-48 Khôn ngoan và khôn khéo là hai thái cực khác nhau của trí tuệ. Khôn khéo đến từ tác động bên ngoài, còn khôn ngoan đến từ bên trong. Sự khôn ngoan có được do gắn bó đời mình với Chúa trong cầu nguyện. Người khôn khéo biết dùng trí thông …

Tỉnh Thức Luôn

Tin Mừng: Lc 12:35-38 Đại dịch Covid đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng trên thế giới thật nhanh chóng. Trong những tháng vừa qua khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam, hàng trăm người đã chết mỗi ngày. Cái chết không trừ một ai, già trẻ lớn bé tất cả phải sẵn sàng …