Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa: Thứ Sáu Tuần Thánh-Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa Trong  Lòng Thương Xót Chúa Trong Tâm Hồn Tôi: Nhật ký của Thánh Maria Faustina Kowalska , Chúa Giêsu đã tiết lộ cho Thánh Faustina tuần cửu nhật chín ngày mà Ngài mong muốn được cầu nguyện để chuẩn …

Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả

Lc 1: 57-66 Quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện trong ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Tên gọi của Gioan không theo truyền thống của gia đình nhưng được chính Thiên Chúa đặt cho. Hàng xóm láng giềng chúc mừng bà vì họ nhìn thấy Chúa thực hiện điều kỳ diệu cho …

Truyền Tin Cho Giuse

Mt 1:18-25 Khi biết Đức Maria có thai, Giuse định tâm lìa bỏ người bạn đã đính hôn của mình cách kín đáo và không muốn tố giác Maria. Tác giả Matthew viết rằng Giuse là người công chính. Người công chính được định nghĩa là người sống đúng lề luật, tuân giữ mọi giới …

Bước Ngoặt

Mt 1:1-17  Khi ta tiến tới sự kiện Giáng Sinh của Chúa Giêsu, thánh sử Matthêu cho ta nghe lại gia phả của Chúa Giêsu. Trong gia phả ấy có những tên gọi mà ta chưa từng nghe, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong tin mừng. Đặc biệt, tác giả nhắc đến tên …

Đừng Vội Kết Án

Lk 5:17-26 Khi Chúa đang giảng dạy trong hội đường của người Do Thái, có đủ mọi tầng lớp, trí thức và bình dân. Người ta khiêng đến cho Chúa một người bại liệt nằm trên chõng, nhưng họ không tìm được chỗ để đặt người bại liệt. Họ liền giỡ mái nhà của nơi …

Mong Chờ Chúa

Lc 3:1-6 Vào thời thượng tế Anna và Caiaphas, Gioan đi khắp vùng Galilee loan báo sự xuất hiện của Đấng Messiah và làm phép rửa của sự sám hối. Luca trích lại lời tiên tri Isaia  loan báo cùng một nội dung, khác bối cảnh, nhưng dân chúng mong đợi một vị cứu tinh  …